Termeni si Conditii Afiliere

Termenii și Condițiile Serviciului de Afiliere, denumit pe scurt Serviciul, sunt menite să ofere Afiliaților o înțelegere a condiţiilor în care acest Serviciu funcționează, să reglementeze felul în care promovarea recompensată prin comisionare poate fi realizată în mod corect și relevant atât pentru utilizatorii de internet cât și pentru Furnizor.

Termenii și Condițiile Serviciului de Afiliere Profitshare

1. INTRODUCERE

Prezentele informații reunite sub denumirea „Termenii și Condițiile Serviciului de Afiliere ” („Termenii și Condițiile Serviciului”) reprezintă cadrul contractual general aplicabil Serviciului dezvoltat și operat de către societatea cu răspundere limitată ESSERIO NETCOM, cu sediul în București, sector 3, Str. Octavian nr. 17, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2850/2008, CUI RO23315857, e-mail afiliere@esserio.ro denumită în continuare Furnizorul.

Pentru utilizarea Serviciul este obligatorie acceptarea Termenilor și Condițiilor Serviciului, în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Platformei, existentă la data utilizării Serviciului. Finalizarea procesului de înregistrare în cadrul Platformei echivalează cu acceptarea neechivocă și irevocabilă a Termenilor și Condițiilor Serviciului, inclusiv a politicilor de comisionare și a condițiilor stabilite de fiecare Advertiser pentru Promovarea online. Ulterior înregistrarii în cadrul Platformei utilizarea Serviciului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Serviciului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Serviciului, indiferent dacă Afiliatul a validat sau nu aceste modificări / versiuni în Platformă.Termenii și Condițiile Serviciului pot fi modificați oricând de către Furnizor, asadar utilizatorii Serviciului (Afiliații) se obligă să verifice și să urmarească în permanență eventualele actualizări comunicate in cadrul Platformei, acestea fiindu-le opozabile de la data afișării în Platformă.

In cazul nerespectării Termenilor și Condițiilor Serviciului, Furnizorul își rezervă dreptul de a îi anula Afiliatului Comisioanele câștigate și neîncasate, de a îi întrerupe utilizarea Serviciului si de a ii dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligaţie sau răspundere din partea Furnizorului

2. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Furnizorul este acea persoană juridica care foloseşte Platforma si Serviciul pentru obţinerea de Conversii, în urma Promovării Online, prin intermediul Afiliaţilor;

Afiliatul este persoana care îndeplinește condițiile stabilite în Termenii și Condițiile Serviciului și care utilizeaza Serviciul și foloseşte Platforma pentru a genera pentru Furnizor acţiunile prestabilite (Conversiile) recompensate de către aceştia, prin intermediul Promovării online;

Câstigul curent reprezintă suma Comisioanelor obținute de către Afiliat, aprobate și neîncasate, disponibila in Contul de Afiliat;

Câstigul plătibil reprezinta Câștigul curent înregistrat în Contul Afiliatului la data de 25 a fiecărei luni, ce depașeste Pragul minim de retragere și care se va plati Afiliatului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) Afiliatul a semnat și a trimis către Furnizor Contractul de comision (în cazul Afiliaţilor persoane fizice neautorizate), respectiv Contractul de prestări servicii de marketing (în cazul Afiliaților persoane fizice autorizate și/sau persoanelor juridice) si Furnizorul a primit acest Contract;

b) Afiliatul nu a dezactivat opțiunea de efectuare automată a plaților;

Codul de afiliere desemnează codul generat de Platformă, folosit de către Afiliat pentru realizarea Promovarii online, în scopul identificării Vizitatorilor, precum și a înregistrării, verificării și validării Conversiilor;

Comisionul reprezintă suma de bani stabilită de către fiecare Furnizor, cu care aceștia recompensează Afiliații pentru fiecare Conversie generată în beneficiul lor prin intermediul Platformei și al Serviciului;

Contractul reprezinta Contractul de comision în cazul Afiliaţilor persoane fizice neautorizate, respectiv Contractul de prestări servicii de marketing în cazul Afiliatilor persoane fizice autorizate și/sau persoanelor juridice, care este pus la dispozitie Afiliaților de catre Furnizor prin intermediul Platformei si pe care Afiliații au obligația să îl semneze si sa il trimita catre Furnizor în vederea incasării Câstigului Platibil; Termenii și Condițiile Serviciului cu toate modificarile si actualizarile afișate în Platformă în orice moment fac parte integranta din Contractul pe care il completează corespunzător, conținutul Contractului fiind interpretat in conformitate cu prevederilor acestora.

Contul de Afiliat reprezintă spațiul de lucru al Afiliatului în cadrul Platformei, în care sunt disponibile informații despre performanțele activității sale de afiliere, numărul de Conversii generate, Câștigul Curent precum și notificări de interes din partea Furnizorului (inclusiv eventuale actualizări ale Termenilor și Condițiilor Serviciului).

Conversia reprezintă acţiunea realizată online, prestabilita de catre Furnizor, întreprinsa de către Vizitatori în favoarea Furnizorului, în urma Promovării online realizată de către Afiliat prin intermediul Platformei.

Aceasta poate fi, fără a se limita la, comanda online de bunuri şi/sau servicii, cerere de ofertă, înscriere pentru participare la diverse evenimente/campanii de marketing, folosirea anumitor servicii, abonarea la newslettere.

Instrumentele de promovare reprezintă uneltele specifice puse la dispoziţie de către Platforma Afiliatului în vederea generarii de Conversii in beneficiul Advertiserilor, a contorizării acestora şi a calculării Comisioanelor aferente.

Mediile online reprezintă ansamblul generic al tuturor locurilor în care se poate realiza promovarea prin intermediul internetului.

Modalitățile de promovare reprezintă tehnicile prin care Mediile online pot fi folosite în vederea promovării prin intermediul internetului. Spre exemplu, constituie modalitati de promovare: publicarea de conținut în cadrul retelelor sociale, utilizarea publicității platite, scrierea de articole pe bloguri, folosirea de bannere pe Website-uri, etc

Perioada de recurenta desemnează perioada maximă de timp stabilită de catre Furnizor, în care se poate înregistra Conversia și care începe de la momentul ultimei accesări (click) de către Vizitator a Instrumentului de promovare utilizat de către Afiliat;

Platforma reprezintă sistemul tehnic de afiliere dezvoltat si operat de către Furnizor, pus la dispoziția Afiliatului pe domeniul www.mrscrubber.eu, împreuna cu toate informațiile de interes și instrumentele specifice necesare astfel încât acesta să poată utiliza Serviciul, respectiv să poată genera, prin intermediul Promovării online, Conversii în favoarea Furnizorului.

Pragul minim de retragere desemnează suma minimă pe care trebuie să o atingă Câstigul Curent pentru a putea fi realizată o plată catre Afiliat.

Promovarea online reprezintă activitatea Afiliaților de utilizare a Instrumentelor de promovare, in Mediile online agreate de catre Furnizor, în vederea obținerii Comisionului;

Serviciul reprezintă Serviciul de afiliere pus la dispozitia Afiliaților prin intermediul căruia acestia utilizeaza Platforma pentru a genera Conversii in beneficiul Furnizorului și pentru a fi recompensati cu Câstigul Plătibil;

Slider-ul desemneză Instrumentul de promovare ce permite Afiliatului să aleaga acele oferte (produse, servicii, promoții etc) ale Furnizorului pe care dorește să le utilizeze pentru Promovarea online;

Vizitatorul este persoana care accesează Website-ul Furnizorului prin intermediul Instrumentelor de promovare utilizate de către Afiliat;

Website-ul reprezintă o pagina sau un grup de pagini web interconectate, având o tema și un nume de domeniu comun;

Widget-ul desemneaza Intrumentul de promovare constand intr-o aplicatie web ce permite personalizarea dinamica a mesajului de promovare in functie de criterii prestabilite de catre Advertiseri, Profitshare si / sau Afiliati;

Widget-ul Profitshare reprezinta Widgetul prin intermediul caruia, in urma unor metode proprii Profitshare, se livreaza mesaje de promovare in beneficiul unuia sau mai multor Advertiseri, pentru maximizarea Comisioanelor obtinute de catre Afiliati.

3. INREGISTRAREA CONTULUI DE AFILIAT

3.1.Pot utiliza Serviciul și pot deveni Afiliați, următoarele categorii de persoane:

a) Persoana fizică(neautorizată) cu vârsta peste 18 ani; sau

b) Persoana fizică autorizată (PFA) cu obiect de activitate marketing şi / sau publicitate;

c) Persoană juridică cu obiect de activitate marketing şi / sau publicitate.

3.2.Persoanele fizice neautorizate care obţin frecvent câştiguri prin prestarea de servicii de marketing au obligaţia de a se autoriza, conform dispoziţiilor legale privitoare la activităţile dependente. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a condiţiona în orice moment continuarea colaborării cu aceşti Afiliaţi de autorizarea pentru prestarea serviciilor de marketing.

3.3. Pentru a putea utiliza Serviciul este necesară crearea unui Cont de Afiliat in cadrul Platformei. Un Afiliat poate avea un singur Cont de Afiliat în cadrul Platformei.

3.4. La crearea Contului de Afiliat si ulterior, oricând pe parcursul utilizarii Serviciului, Afiliatul se obligă să ofere informaţii corecte şi complete legate de identitatea sa şi de Mediile online pe care le va folosi pentru a genera Conversii în beneficiul fiecarui Advertiser.

 4. MEDIILE ONLINE, MODALITATILE SI INSTRUMENTELE DE PROMOVARE

4.1. Mediile online în care este permisă folosirea Instrumentelor de promovare vor trece printr-un proces de validare şi aprobare de catre Furnizor; de asemenea Furnizorul poate impune restricții suplimentare legate de Mediile online în care permit Afiliaților să le realizeze Promovarea online, aceste restrictii fiind comunicate in cadrul Platformei.

4.2. Este interzisă folosirea pentru obținerea Conversiilor a Mediilor online pentru care Afiliatul nu deține dreptul de a le utiliza in acest scop.

4.3. Nu vor fi acceptate şi aprobate ca Medii online Website-urile care:

a) au conţinut sexual sau pornografic sau promovează un astfel de conţinut;

b) promovează violenţa, bigotismul sau discriminarea pe bază de rasă, etnie, sex, religie, orientare sexuală, vârstă sau invaliditate;

c) sunt defăimătoare, calomnioase sau folosesc un limbaj vulgar;

d) implică, faciliteaza sau promovează vânzarea sau utilizarea de substanţe ilegale;

e) implică, faciliteaza sau promovează activităţi de terorism, revoltă sau alte activităţi ilegale;

f) prejudiciază minorii în orice fel; 

g) implică sau faciliteaza jocurile de noroc;

h) intră în conflict sau încalcă oricare din legile, drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei persoană sau entităţi;

i) prin natura şi conţinutul acestora încalcă legile curente ale statului român;    

j) conţin, constituie, implică, facilitează sau promovează activităţi ilegale, inclusiv, dar fără a se limita la, Website-uri warez, Website-uri de hacking sau cracking, Website-uri de filesharing sau torrent, cu fişiere şi/ sau alte materiale cu proprietate intelectuală spre vizionare, descărcare, vânzare sau copiere, fără permisiunea proprietarului;

k) folosesc metode de promovare intruzive precum bannere pop-up/pop-under;

l) sunt nefuncţionale, fără conţinut propriu, în etapa de creare, sau au un continut publicitar pe mai mult de 50% din suprafata paginilor web

m) personifică oricare altă persoană, inclusiv oricare reprezentant al Furnizorului

n) au accesul conditionat de inregistrarea utilizatorilor sau in baza de cont platit, fara notificarea in prealabil si obtinerea in scris din partea Profitshare a acordului de folosire a acestor Website-uri in vederea Promovarii online.

4.4. Afiliatul poate folosi pentru a genera Conversii, şi se obligă să declare în prealabil în Platforma utilizarea urmatoarelor Medii online și Modalitati de promovare:

a) promovare în cadrul Website-urilor administrate de Afiliați, prin intermediul Instrumentelor de promovare puse la dispoziție de către Platforma.

b) campaniile publicitare plătite prin intermediul Google Ads şi / sau Facebook Ads;

c) promovare prin publicarea de conținut în cadrul Facebook şi / sau Instagram

4.5. In urma verificarii Website-ului Afiliatului Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu permite Promovarea online pe Website-ul respectiv.

4.6. Folosirea oricaror altor Modalitati de promovare decat cele mentionate la punctul 4.4. este conditionata de obtinerea unui acord in scris prealabil din partea Furnizorului. In acest sens, Afiliatul va furniza Furnizorului toate informatiile necesare legate de modalitatea de promovare propusa.

4.7. Este interzisa utilizarea oricarei Modalitati de promovare care determina in mod artificial cresterea numarului de clickuri, inclusiv, dar fara a se limita la: redirectari automate involutare ale Vizitatorilor, promisiunea de a recompensa sau recompensarea efectiva a Vizitatorilor pentru accesarea Instrumentelor de promovare, cu exceptia Website-urilor de tip cashback care au obtinut in prealabil acordul scris de la Furnizor.

4.8. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a verifica permanent modul în care Afiliatul respectă condiţiile de Promovare online şi de a cere oricând consideră de cuviinţă informaţii detaliate cu privire la Mediile online, Modalitatile de promovare folosite, precum si diverse rapoarte si indicatori privind activitatea de afiliere (de exemplu: numarul de Vizitatori si vizualizari ale Webiste-ului, provenienta traficului Website-ului etc). Afiliatul este obligat sa puna la dispozitie in cel mai scurt timp aceste informatii.

4.9 Afiliatul va folosi Instrumentele de promovare oferite de către Platforma fără a le aduce modificări de orice natură, inclusiv fără a modifica si /sau prescurta Codurile de Afiliere oferite. In mod exceptional, este permisa prescurtarea Codurilor de Afiliere prin folosirea serviciului bitly (http://bitly.com).

4.10. Afiliatul se obligă să folosească Instrumentele de promovare oferite de către Platforma într-o manieră corectă, prin care să nu inducă în eroare terţe persoane. In acest sens, pentru Promovarea online se interzice în mod expres folosirea de link-uri:

    a) care pot induce în eroare Vizitatorii prin faptul că fac referire către o pagină web, către un conţinut sau o ofertă comerciala de o altă natură decât cea aşteptată (inclusiv oferte comerciale care nu mai sunt valabile);

    b) care pot induce în eroare Vizitatorii prin faptul că nu specifică clar către ce anume fac referire, redirecţionând persoanele către pagini web fără a putea anticipa conţinutul acestora;

    c) care pot induce în eroare Vizitatorii prin faptul că sunt asociate cu imagini care nu au legătură cu pagina web catre care sunt directionati in urma acccesarii;

4.11. In cazul incetarii, indiferent de motiv, a utilizarii Serviciului, Afiliatul este obligat sa renunte imediat la utilizarea oricarui Instrument de promovare, fiind exclusiv raspunzator fata de Furnizor de utilizarea fara drept a Instrumentelor de promovare.

 5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AFILIATULUI

5.1. Drepturile Afiliatului sunt:

a) să utilizeze Instrumentele de promovare în conformitate cu Termenii şi Condiţiile Serviciului şi cu eventualele conditii impuse de Funizor, în vederea generării de Conversii si a obtinerii de Comisioane;

b) să fie recompensat prin Comisioane pentru Conversiile generate și aprobate;

c) să fie notificat în prealabil de către Furnizor cu privire la eventuale modificări ale Termenilor şi Condiţiilor Serviciului.

d) să primească informări periodice cu privire la activitatea de afiliere, noutăţi şi performanţe ale Serviciului, concursuri şi evenimente pentru Afilaţi

5.2. Obligaţiile Afiliatului sunt:

a) să furnizeze informaţii corecte şi complete privind identitatea sa;

b) să folosească pentru Promovarea online exclusiv Mediile online, Metodele de promovare si Website-urile declarate şi agreate de catre Furnizor, cu respectarea eventualelor conditii sau restrictii impuse de către Advertiseri;

c)  să furnizeze informaţii corecte şi complete legate de statutul său de asigurat în sistemul asigurărilor de stat, precum şi orice alte informaţii de interes în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale şi să actualizeze aceste informaţii ori de câte ori apar modificări;

d) să utilizeze cu bună credinţă Platforma şi Instrumentele de promovare puse la dispoziţie de către Furnizor, fără să le altereze în vreun fel;

e) să nu aduca atingere imaginii şi/sau intereselor Furnizorului prin orice activităţi pe care le întreprinde, prin ceea ce comunică sau prin modul în care o face;

f) să furnizeze prompt, la cererea Furnizorului, informaţiile necesare pentru analiza şi aprobarea Comisioanelor;

g) să anunţe Furnziorului imediat ce a constatat disfuncţionalităţi de orice natură ale Platformei;

h) sa respecte toate obligatiile si conditiile precizate in celelalte capitole ale Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE FURNIZORULUI

6.1. Drepturile furnizorului:

a) Furnizorul îşi rezervă dreptul de a verifica respectarea de către Afiliaţi a Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma, putând solicita în orice moment informaţii complete privind activitatea de afiliere desfăşurată de către Afiliaţi;

b) Furnizorul îşi rezervă dreptul de a anula in orice moment castiguri ale Afiliatilor (Comisioane si/sau bonusuri) care nu respecta Termenii si Conditiile Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in cadrul Platformei si / sau eventualele conditionari suplimentare impuse de catre Advertiseri, de a intrerupe folosirea Serviciului si de a dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligaţie sau raspundere din partea Profitshare şi / sau a Advertiserilor;

c)Furnizorul isi rezerva dreptul de a bloca sau restricţiona temporar accesul Afiliatilor care nu dau curs solicitarilor sale la Contul de Afiliat pana cand acestia furnizeaza toate informatiile si rapoartele solicitate, legate de activitatea de afiliere desfasurata;

d) Furnizorul îşi rezervă dreptul de a restricţiona în orice moment accesul oricărui Afiliat la Instrumentele de promovare ale unui anumit Advertiser la cererea celui din urmă;

e) Furnizorul are dreptul de a modifica Termenii si Conditiile Serviciului, cu înștiințarea în prealabil a Afiliaților, prin orice metoda aleasa de catre Furnizor

6.2. Obligaţiile Furnizorului sunt:

a) Să efectueze către Afiliaţi plata Comisioanelor aprobate, atunci când aceştia îndeplinesc toate condiţiile necesare conform Termenilor si Conditiilor Serviciului;

b)  Să asigure funcţionarea Instrumentelor de promovare, înregistrarea Conversiilor şi a Comisioanelor aferente;

c) Să furnizeze prin intermediul Contului de Afiliat, informaţii privind Conversiile generate, indiferent de statusul acestora (“aprobate”, „în aşteptare”, „anulate”);

d) Să comunice Afiliatilor, în prealabil, prin orice metoda, eventuale modificări ale Termenilor şi Condiţiilor Serviciului;

e) Să ofere Afiliatilor, prin orice metoda, informări cu privire la activitatea de afiliere, noutăţi şi performanţe ale Serviciului.

7. COMISIOANE, BONUSURI SI PLATA AFILIATULUI

7.1. Acordarea Comisioanelor

7.1.1.Modalităţile de calcul a Comisioanelor, Perioadele de recurenta, precum şi eventualele condiţionări sau restricţionări suplimentare in legatura cu incasarea acestora sunt stabilite de către Furnizor , fiind afisate si actualizate in permanenta in Platforma.

7.1.2.Comisioanele sunt atribuite Afiliatului care a generat, prin intermediul Instrumentelor de promovare furnizate de către Platforma, ultima accesare a Vizitatorului (ultimul click) care a condus la inregistrarea unei Conversii în beneficiul unui anumit Advertiser.

7.1.3. Comisioanele sunt atribuite doar Afiliatului care a generat Conversia, fiind netransmisibile între Conturile de Afiliat sau către alte persoane decât Afiliatul.

7.1.4. Toate Conversiile şi Comisioanele aferente vor fi calculate şi înregistrate de către Furnizor prin intermediul Platformei si afisate în Contul de Afiliat.

7.1.5.Pana la incasarea de catre Afiliat, fiecare Comision va putea avea unul din următoarele statusuri:

a) “aprobat” – desemneaza Comisionul aferent Conversiilor inregistrate de catre Platforma cu respectarea Termenilor si Conditiilor Serviciului si aprobate spre plata Afiliatilor de către Furnzior;

b) “in asteptare” – desemneaza Comisionul aferent Conversiilor inregistrate de către Platforma, care nu au fost inca aprobate spre plata urmand a fi verificate de catre Furnizor;

c) “anulat”- desemneaza Comisionul aferent Conversiilor inregistrate de către Platforma, respinse de Furnizor conform Termenilor si Conditiilor Serviciului.

7.2.Plata Afiliatilor

7.2.1. In fiecare luna, pe data de 30, in Contul Afiliatului care a atins Pragul minim de retragere in valoare de 100 (o suta) de lei, fara TVA, se inregistreaza Castigul platibil. Furnizorul va face plata Castigului Platibil Afiliatilor care au activat optiunea de efectuare automata a platilor, in contul bancar al Afiliatului indicat de catre acesta din urma in Contract. In cazul in care Afiliatul nu comunica catre Furnizor eventualele modificari ale contului sau bancar, Furnizorul este exonerat de orice raspundere cu privire la efectuarea platii, orice plata efectuata in contul bancar inregistrat in Contract fiind considerata valabila. 

7.2.2.Afiliatul care a dezactivat temporar efectuarea automata a platilor si care ulterior opteaza pentru reluarea lor, va putea incasa Castigul platibil incepand cu urmatoarea data de 30 a lunii conform prezentului capitol.

7.2.3. In vederea efectuarii platii Afiliatii persoane fizice autorizate si Afiliatii persoane juridice sunt obligate sa emita o factura pentru Castigul platibil si sa o trimita catre Furnizor in intervalul 22-25 al fiecarei luni. In cazul in care Factura nu a primit factura in perioada respectiva, plata nu va fi efectuata.

7.2.4. Plata Caștigului platibil se va realiza prin transfer bancar, în contul curent în lei al Afiliatului, deschis la o bancă din Romania, în data de 5 a fiecărei luni. În cazul în care data plații se află în weekend sau în zilele libere legale, aceasta va fi decalată în urmatoarea zi lucrătoare aferentă zilei de 5.

7.2.5 In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile pentru inregistrarea Castigului platibil o perioada mai mare de 12 de luni consecutive Furnizorul isi rezerva dreptul de a anula Comisioanele castigate si neincasate, de a intrerupe utilizarea Serviciului si de a dezactiva Contul de Afiliat. 

7.3. Plata obligaţiilor fiscale cu reţinere la sursă

7.3.1. La efectuarea plăţii Castigului platibil si/sau bonusurilor, Furnizoul va reţine la sursă toate obligaţiile fiscale, conform legislaţiei în vigoare (impozit pe venit, orice alte obligatii fiscale impuse a fi retinute la sursa).

7.3.2.Afiliatul se obligă să furnizeze toate informaţiile necesare Furnzorului pentru calculul reţinerilor la sursă şi să le comunice ori de câte ori intervin modificări care pot afecta calculul şi plata acestora. Astfel, se obligă să anunţe imediat orice modificare a calităţii sale de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat, precum si orice alte informatii necesare stabilirii obligatiilor fiscale.

7.3.3. Furnizarea de infomaţii incorecte sau lipsa furnizării tuturor informaţiilor necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale va atrage răspunderea exclusiva a Afiliatului atat fata de Furnizor, cat si fata de orice tert, inclusiv autoritati ale statului, inclusiv cu privire la plata acestor obligaţii precum şi a eventualelor sancţiuni şi penalizărilor de orice fel.

8. MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

8.1. Furnizorul poate modifica în orice moment orice termen sau condiţie a Serviciului prin publicarea unei notificări pe Platforma si/sau prin orice alta metoda aleasa de catre Furnizor.

8.2. Dacă Afiliatul considera ca modificările survenite sunt inacceptabile, poate înceta imediat colaborarea prin renunţarea utilizarii Serviciului. Continuarea utilizarii Serviciului după notificarea si/sau afisarea in Platforma a modificărilor implică acceptarea acestora de către Afiliat.

8.3. Furnizorul poate modifica în orice moment valoarea Comisioanelor, conditiile cu privire la Mediile online si Modalităţile de promovare acceptate precum si eventualele condiţionări şi restricţii suplimentare

8.4. In cazul in care Afiliatul nu valideaza in Platforma modificarile Termenilor si Conditiilor Serviciului in termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care acestea au intervenit, Furnizorul isi rezerva dreptul de a intrerupe utilizarea Serviciului de catre respectivul Afiliat, caz in care Contractul de comision (în cazul Afiliaţilor persoane fizice neautorizate), respectiv Contractul de prestări servicii de marketing (în cazul persoane fizice autorizate si/sau persoanelor juridice), inceteaza de drept.

8.5. Ultima modificare a Termenilor si Conditiilor Serviciului afisata in Platforma prevaleaza fata de orice alta varianta anterioara a Termenilor si Conditiilor Serviciului.

9. CLAUZE SPECIALE

9.1. Afiliatul este de acord să despăgubeasca si sa apere Furnizorul împotriva oricăror şi tuturor pretenţiilor terţilor, pierderilor şi cheltuielilor (inclusiv daune, onorarii si taxe legale), aduse împotriva si/sau in sarcina Furnizorului, care rezultă din, sau care pot apărea din utilizarea de catre Afiliat a Serviciului şi / sau din încălcarea de catre Afiliat a Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment.

9.2. Afiliatii persoane juridice declara ca sunt de acord ca Furnizorul poate folosi, inclusiv dupa incetarea relatiilor intre Afiliat si Profitshare, nelimitat si gratuit denumirea, logo-ul si/sau marcile Afiliatilor in prezentari, materiale de marketing, liste de clienti, rapoarte financiare, liste de website-uri ale Afiliatilor si/sau alte materiale derivate din cele anterior detaliate.

9.3. Afiliatii pot folosi denumirea Furnizorului limitat, numai in scopul si numai pe perioada utilizarii Serviciului, orice alta utilizare fiind considerata neautorizata si determinand raspunderea Afiliatului.

9.4. Prin utilizarea Serviciului, fiecare Afiliat declara si garanteaza ca: (i) toate informatiile furnizate pentru inscrierea in Platforma sunt corecte si actuale; (ii) detine toate drepturile si/sau autorizatiile pentru utilizarea Serviciului si pentru incheierea oricaror acte si/sau fapte juridice legate de acest Serviciu; (iii) detine toate drepturile asupra tuturor elementelor de proprietate intelectuala pe care le utilizeaza in cadrul Serviciului; (iv) respecta si va continua sa respecte toate si oricare prevederi legale in vigoare in orice moment.

9.5. Pe perioada utilizarii Serviciului, dar si dupa incetarea acestuia, Afiliatul se obliga sa nu dezvaluie catre terti, fara acordul prealabil al Furnizorului: (i) informatii in legatura cu aplicatiile software, codurile sursa, accesarile Vizitatorilor in cadrul Serviciului si/sau (ii) orice alte informatii in legatura cu Furnizorul, toate acestea fiind considerate informatii confidentiale. Nu se supun obligatiei de confidentialitate din prezenta clauza (i) informatiile care la momentul dezvaluirii erau cunoscute publicului din alte surse, fara incalcarea de catre Afiliat a obligatiei de confidentialitate asumate prin prezenta clauza si (ii) informatiile care sunt dezvaluite autoritatilor, cu respectarea prevederilor legale.

9.6. Afiliatul se obliga sa utilizeze Instrumentele de promovare numai in conformitate cu Termenii si Conditiile Serviciului cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma

9.7. Afiliatul recunoaste ca in cazul in care va semna/incheia un Contract cu Furnizorul necesar pentru efectuarea platilor Comisioanelor aprobate, Termenii si Conditiile Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment, vor face parte integranta din acest Contract, Contractul fiind completat si interpretat in sensul Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma.

9.8. Afiliatul confirma si recunoaste irevocabil ca Furnizorul nu ofera nicio garantie, directa si/sau implicita, cu privire la realizarea de catre Afiliat a unui profit, respectiv cu privire la incasarea unui Comision, prin utilizarea Serviciului.

9.9. Nerealizarea unui Castig Platibil si/sau nesemnarea Contractului nu exonereaza Afiliatul de raspundere cu privire la utilizarea Serviciului, acesta fiind responsabil de respectarea prevederilor Termenilor si Conditiilor Serviciului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Platformei, existenta la data utilizarii Serviciului.

9.10.Avand in vedere natura serviciilor prestate, intrucat Furnizorul efectueaza plata dupa prestarea Serviciului, Furnizorul ia la cunostinta si consimte in mod expres ca dreptul de retragere in termen de 14 zile de la livrarea Serviciului, prevazut in Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor transpusa in dreptul national prin Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionisti, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, nu se va aplica in cazul Serviciului in conformitate cu exceptiile cuprinse la articolul 16 (inclusiv articolul 16 litera a si m) din directiva si din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014.

10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

10.1. Utilizarea Serviciului si desfasurarea contractului dintre Furnizor si Afiliat necesita prelucrarea de catre Furnizor a unor date cu caracter personal (“date personale”), iar Furnizorul este operator de date cu caracter personal in legatura cu astfel de prelucrari. Furnizorul dedica toate resursele necesare pentru a se asigura ca prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal se face in deplina siguranta si cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile, inclusiv dar fara a se limita la Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (“GDPR“).

Furnizorul respecta standardele actuale ale industriei privind gestionarea securitatii informatiilor si implementeaza masuri de tehnice si organizatorice necesare pentru a prelucra in siguranta si a proteja datele cu caracter personal.

Oricare solicitari in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Furnizor si in legatura cu drepturile persoanelor vizate cu privire la astfel de prelucrari pot fi facute la adresa [gdpr@mrscrubber.eu].

10.2. Date prelucrate. In vederea derularii contractului dintre Afiliat si Furnizor si pentru facilitarea accesului la Serviciu, prelucram urmatoarele date sau categorii de date cu caracter personal:

  • nume, prenume, numar de telefon, adresa email, adresa IP;
  • numar de cont bancar, numarul personal de identificare (CNP), adresa, – necesare in temeiul indeplinirii obligatiilor contractuale fata de Afiliat, in scopul prelucrarii platilor datorate precum si in scopul respectarii obligatiilor legale aplicabile;
  • orice alte date inregistrate in mod voluntar de catre Afiliat in cadrul Serviciului.

10.3 Scopurile prelucrarii. Prelucram datele Afiliatilor in principal in scopul desfasurarii relatiei contractuale dintre Afiliat si Furnizor, care pot include actiuni precum:

  • identificarea Afiliatilor, gestionarea si furnizarea Serviciului;
  • prelucrarea platilor sumelor datorate in conformitate cu Termenii si Conditiile Serviciului;
  • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in Platforma, administrare, etc);
  • derularea de statistici interne necesare pentru gestionarea Serviciului si urmarirea rezultatelor Serviciului.

Datele personale pot fi combinate cu alte informatii colectate in scopurile descrise mai sus.

Marketing. Aditional, putem prelucra datele de contact ale Afiliatilor in scopul realizarii unor activitati de marketing legate de Serviciul furnizat si de relatia dintre Furnizor si Afiliat, in vederea acordarii de noi servicii sau produse.Astfel de prelucrari de date personale in scop de marketing sunt fundamentate pe relatia comerciala cu Afiliatul, asteptarile acestuia in relatia si comunicarea cu Furnizorul si pe interesul legitim al Furnizorului de a mentine si dezvolta o relatie comerciala cu Afiliatul.

Afiliatul poate oricand sa se opuna si sa opreasca prelucrarea datelor sale personale in scop de marketing prin transmiterea unei solicitari folosind datele de contact aratate mai sus.

10.4 Schema de stergere a datelor personale. Respectand legislatia aplicabila, vom sterge datele Afiliatilor daca retinerea acestor date nu mai este necesara pentru scopul urmarit de procesare sau retinerea nu mai este permisa din orice motiv legal. Este posibil sa restrictionam prelucrarea in locul stergerii datelor personale, de exemplu, daca o astfel de stergere este in conflict cu anumite obligatii legale.

10.5 Terte parti carora le pot fi transferate datele personale. Furnizorul colaboreaza cu diferiti furnizori si parteneri pentru a facilita furnizarea Serviciului. Astfel, in desfasurarea contractului dintre Furnizorul si Afiliat este posibil sa impartasim date cu caracter personal catre astfel de parteneri, care pot fi localizati inclusiv in tari din afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European.

Principalele categorii de parteneri si furnizori ai Furnizourlui sunt: furnizori de infrastructura business, furnizori de servicii de comunicatii, furnizori de servicii de analiza, banci si procesatori de plata, contabili, auditori, avocati si alti consultanti profesionali.

10.6 Drepturile Afiliatului. Furnizorul se asigura ca Afiliatul beneficiaza de toate drepturile aplicabile in conformitate cu prevederile GDPR si cu legislatia aplicabila:

a. Dreptul de acces: Dreptul de a obtine, la cerere, o confirmare din partea Furnizorului daca datele cu caracter personal sunt prelucrate si, in caz afirmativ, acces la aceste date si la o serie de informatii precum scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal. Afiliatul poate obtine o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, Furnizorul va putea percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

 b. Dreptul la rectificare: Dreptul de a obtine din partea Furnizorului rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. In functie de scopurile prelucrarii, Afiliatul are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal incomplete.

c. Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”): Dreptul de a solicita din partea Furnizorului stergerea datelor cu caracter personal.

d. Dreptul la restrictionare: Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de Furnizor doar cu consimtamantul Afiliatului sau in anumite scopuri, conform prevederilor legale.

e. Dreptul la portabilitatea datelor: Dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date unui alt operator fara obstacole impuse din partea furnizorului.

f. Dreptul la opozitie: Dreptul Afiliatului de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, in orice moment, prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Furnizor si de a solicita Furnizorului sa nu mai prelucreze datele cu caracter personal.

g. Dreptul de a preveni prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de direct marketing. Afiliatul are oricand dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal in acest scop printr-o solicitare transmisa folosind datele de contact de mai sus.

Totodata, Afiliatul ia la cunostinta faptul ca drepturile de mai sus nu sunt absolute, acestea putand fi limitate in functie de temeiul procesarii, in baza GDPR si a legislatiei nationale aplicabile.

10.7 Datele cu caracter personal ale utilizatorilor platformelor administrate sau utilizate de Afiliat

Structura Serviciului furnizat de Furnizor implica redirectionarea Vizitatorilor care acceseaza Website-urile administrate sau utilizate de Afiliati sau alte platforme online administrate sau utilizate de Afiliati, prin intermediul accesarii de catre Vizitatori a unor linkuri web personalizate publicate de Afiliat, intr-o maniera in care punctul de contact vizibil in relatia cu Vizitatorii vor fi doar Afiliatii.

Prin arhitectura tehnica a Serviciului, Furnizorul colecteaza anumite informatii generate in urma interactiunii Afiliatului cu Serviciul si a Vizitatorului cu platformele si Website-urile administrate sau utilizate de Afiliat (adresa IP, data si ora actiunii de redirectionare, tipul de browser utilizat, identificator Afiliat).

Avand in vedere scopul prelucrarii si ale mijloacelor folosite pentru prelucrare de catre Furnizor, astfel de informatii nu permit prin mijloace rezonabile identificarea persoanei Afiliatului si nu vor fi date cu caracter personal in sensul GDPR.

Cu toate acestea, Furnizorul acorda atentie sporita transparentei si confidentialitatii catre Vizitatori, iar Afiliatul are obligatia de a respecta legislatia aplicabila si sa asigure trasparenta fata de Vizitatori in ceea ce priveste directionarea traficului Vizitatorului, folosirea Serviciului, datele si informatiile procesate precum si cookie-urile folosite pe platformele si Website-urile administrate de Afiliat.

Afiliatul declara si garanteaza catre Furnizor ca a luat toate masurile necesare pentru ca prelucrarea de catre acesta a tuturor informatiilor generate de Vizitatori sa se faca cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile si cu respectarea drepturilor si libertatilor Vizitatorilor.

Afiliatul va implementa cel putin urmatoarele masuri in relatia cu Vizitatorii:

  • sa se asigure ca toate drepturile Vizitatorilor sunt respectate, iar Vizitatorii sunt informati asupra prelucrarii informatiilor printr-o nota de informare cel putin similara cu standardele GDPR, nota care sa asigure trasparenta cu privire la destinatarii informatiilor (precum Profitshare), tipul si temeiul prelucrarilor de informatii, date de contact unde Vizitatorii pot solicita realizarea drepturilor acestora;
  • sa informeze si sa obtina consimtamantul Vizitatorilor cu privire la toate tipurile de Cookies folosite si plasate prin interactiunea cu Website-ul sau platforma Afiliatului

 11. INCETARE

11.1.IncheiereaContractului intre Furnizor si Afiliat necesar pentru efectuarea platilor Comisioanelor aprobate si/sau bonusurilor precum si utilizarea Serviciului sunt pe durata nedeterminata.

11.2. Furnizorul isi rezerva dreptul de a inceta in orice moment colaborarea cu un Afiliat in cazul in care acesta nu respecta Termenii si Conditiile Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment. In acest caz incetarea va produce efecte imediat, Furnizorul avand dreptul, recunoscut de catre Afiliat, de ii anula Afiliatului Castigul curent si/sau eventualele bonusuri realizate, de a ii intrerupe utilizarea Serviciului si / sau de a ii dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligaţie sau raspundere din partea Furnizorului.

11.3. Furnizorul are dreptul, la propria sa discretie, sa denunte unilateral, in orice moment Contractul incheiat cu orice Afiliat si/sau de a intrerupe utilizarea Serviciului, prin transmiterea unei notificari prealabile la adresa de e-mail a Afiliatului si/sau prin afisare in Platforma. In acest caz incetarea va produce efecte in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la emiterea de catre Furnizor a notificarii de incetare. In cazul unei astfel de incetari Afiliatul nu are dreptul la nicio despagubire din partea Furnizorului, acesta recunoscand ca o astfel de incetare nu ii produce niciun prejudiciu.

11.4 In cazul incetarii Contractului si/sau utilizarii Serviciului, Afiliatul va inceta imediat sa foloseasca orice Instrument de promovare si/sau orice alte elemente de proprietate intelectuala si/sau industriala primite pentru utilizarea Serviciului. Orice eventuale Conversii realizate dupa momentul incetarii nu vor determina obligatii de plata in sarcina Furnizorului.

11.5 Incetarea Contractului incheiat intre Furnizor si Afiliat si/sau a utilizarii Serviciului nu va exonera de raspundere Afiliatul pentru prejudiciile cauzate Furnizorului.

11.6. In cazul incetarii Contractului si/sau utilizarii Serviciului, sumele inregistrate in Contul de Afiliat cu titlu de Castig platibil vor fi platite Afiliatului. Sumele inregistrate in Contul de Afiliat cu titlu de Castig curent, dar care nu au atins Pragul minim de retragere si/sau cele care nu indeplinesc toate conditiile pentru a fi considerate Castig platibil nu vor mai fi platite Afiliatului, acesta asumandu-si in mod expres ca lipsa validarii modificarilor Termenilor si Conditiilor Serviciului conform prezentei clauze poate determina pierderea sumelor. De asemenea, Afiliatul confirma ca nu va avea pretentii suplimentare Castigului Platibil asa cum sunt acestea stabilite si platite de catre Profitshare.

12. CESIUNE

12.1. In lipsa acordului prealabil, expres, consemnat in scris al Furnizorului, Afiliatul nu are dreptul de a cesiona si/sau transfera in niciun mod, total sau partial, drepturile si obligatiile sale rezultate din Contractul incheiat cu Furnizorul si/sau din utilizarea Serviciului.

12.2. Prin utilizarea Serviciului, Afiliatul recunoaste dreptul Furnizorului de a cesiona in orice moment, fara a fi nevoie de un alt acord al Afiliatului, total sau partial, oricare si toate drepturile si/sau obligatiile sale rezultate din Contractul incheiat cu Afiliatul si/sau din utilizarea Serviciului. De asemenea, Afiliatul recunoaste dreptul Furnizorului de a cesiona / transfera catre un tert, in orice mod, total sau partial, Serviciul.

13. NOTIFICARI:

13.1. Notificarile, comunicarile si/sau orice alte adrese efectuate in cadrul Serviciului se vor face in scris, prin comunicare la adresa de corespondenta sau la adresa de e-mail indicate de catre Afiliat in formularele de inregistrare a Contului de Afiliat, si de catre Furnizor in Introducerea Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment.

13.2. Afiliatul recunoaste ca orice notificari, comunicari efectuate de catre Furnizor prin intermediul Serviciului, prin afisare in Platforma, sunt valabile si ii sunt opozabile de la momentul publicarii / afisarii de catre Profitshare.

13.3. In cazul in care comunicarea se face prin posta (inclusiv orice serviciu de curierat), va fi valabila daca va fi transmisa cu confirmare de primire si va fi considerata primita la data mentionata pe confirmarea de primire de catre oficiul postal primitor si/sau de catre curier.

13.4. In cazul in care comunicarea se face prin e-mail ea va fi considerata primita in ziua lucratoare in care a fost trimisa si/sau in ziua lucratoare imediat urmatoare in cazul in care a fost trimisa intr-o zi nelucratoare.

14. FORTA MAJORA

14.1.Orice imprejurare care este imposibil de prevazut si invincibila, independenta de vointa si controlul Partilor, care face imposibila indeplinirea obligatiilor Afiliatului si/sau Furnizorului, va fi considerata Forta Majora si va exonera partea care o invoca de indeplinirea respectivei obligatii.

14.2.Cauzele de Forta Majora sunt acele imprejurari, incluzand, fara limitare: razboi, revolutie, cutremur, inundatii masive, embargo, expropriere, incendiu devastator, intreruperea sau blocarea accesului sau functionalitatii Platformei si/sau Serviciului din motive neimputabile Profitshare.

14.3.Partea care invoca Forta Majora trebuie sa notifice cealalta parte in termen de 10 zile lucratoare de la data la care au survenit imprejurarile si sa puna la dispozitie documentele care atesta Forta Majora, eliberate de o autoritate competenta in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la acea data. Partea in cauza este de asemenea obligata sa comunice imediat data la care inceteaza cauza de Forta Majora.

14.4.In cazul omisiunii de a notifica, in conformitate cu conditiile si in termenele limita prevazute mai sus, declansarea si incetarea cauzei de Forta Majora, partea care reclama Forta Majora va suporta intregul prejudiciu cauzat celeilalte parti de aceasta omisiune.

14.5.Partile se angajeaza sa ia toate masurile rezonabile necesare in vederea limitarii oricarui prejudiciu care ar putea surveni pe durata situatiei de Forta Majora, drept rezultat al situatiei de Forta Majora.

14.6. In timpul unui eveniment de Forta Majora care impiedica una sau ambele parti sa-si efectueze obligatiile, partile sunt exonerate de indeplinirea obligatiilor lor. Daca Forta Majora nu inceteaza in termen de 3 (trei) luni de la notificarea sa, oricare dintre parti poate denunta Contractul si/sau utilizarea Serviciului.

15. LEGISLATIE APLICABILA SI JURISDICTIE

15.1. Prevederile Serviciului de Afiliere sunt guvernate de legile din România.

15.2. Instanţele competente de la sediul Furnizorului vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea în legatură cu prevederile Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment si/sau in legatura cu Contractul incheiat intre Afiliat si Furnizorului in temeiul acestor Termeni si Conditii.